The Daily Slash

Slashové novinky každý den!

VAROVÁNÍ

Stránky The Daily Slash obsahují odkazy na archivy, osobních stránky a blogy, kde můžete nalézt slashové povídky. Povídky zařazené do žánru slash obsahují erotickou a sexuální tematiku a popisují vztahy osob stejného pohlaví, proto jsou nevhodné pro osoby mladší 18ti let. Dále pro ty, které tyto materiály urážejí, pohoršují a nebo jsou v rozporu s jeho vírou či morálním přesvědčením. Pokud se některá výše jmenovaná skutečnost týká právě Vás, prosím, nepokračujte dále a opusťte tyto stránky.


Přečtěte si prosím pozorně následující:

Stisknutím tlačítka "Vstoupit" potvrzuji, že

1) je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti

2) pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od zákonů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem

3) souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí, a to výlučně pro svou osobní potřebu

4) sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně

5) neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují všechny podmínky uvedené v tomto prohlášení
Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1) až 5), opusťte prosím tyto stránky.

Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1) až 5), jste oprávněni vstoupit.


Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.